MY ACCOUNTANT

Հաշվապահական ծառայություններ եւ
խորհրդատվություն

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿ

ԱՁ եւ ՍՊԸ Հաշվապահական Ծառայություններ հատուկ հասանելի գնով։

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1

ԱՁ - 5.000 ՀՀ դրամ

+ 2.500դր յուրաքանչյուր աշխատողի համար։

Ներառվում են բոլոր տեսակի Հարկային եւ Վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացումները, Հաշիվ ապրանքագրերի դուրս գրումը, Դրոշմապիտակների վերագրումը։

Մեր ծառայությունների գինը փոփոխվում է կախված գրանցված աշխատակիցների քանակից եւ դուրս գրվող հաշիվ ապրանքագրերի ծավալից։

Հաշվապահությունը վարվում է ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության կողմից Որակավորված Հաշվապահների կողմից։

e-invoce, tax service ծրագրեր, online banking համակարգ, աշխատավարձի հաշվարկ եւ փոխանցում, հաշվետվություններ` հաշվետվություն շրջանառության հարկ, ԱԱՀ, շահութահարկ, հսկիչ դրամարկղային մեքենա, հսկիչ դրամարկղային սարք։

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝

077234566

acc.armholding@gmail.com

ArmCodingTeam

_armcoding